Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka REZYDENCJE ANIN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-604) przy ul. Olkuskiej 7, KRS: 0000373512, NIP: 5272644211. Z Administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

 1. telefonicznie: + 48 22 54 280 00
 2. mailowo: rolmex@rolmexsa.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem IOD@isecure.pl lub korespondencyjnie: ROLMEX S.A. ul. Olkuska 7, (02-604) Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Maria Lothamer.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

L.p. Cel przetwarzania Podstawa prawna
1 Obsługi zamówień na usługi lub produkty firmy REZYDENCJE ANIN Sp.z o.o. złożonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie, a w tym rozpatrywanie reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie zmierzające do zawarcia umowy / realizacja umowy)
2 Spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (obowiązki podatkowe, rachunkowe). Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ordynacji podatkowej)
3 Obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń)
4 Bieżący kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – Kontakt z Klientem)
5 Działania Marketingowe (przesyłanie informacji handlowych o produktach lub usługach administratora w formie wiadomości e-mail). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)
6 Portale społecznościowe (prowadzenie profili na portalach społecznościowych związane z możliwością polubienia, skomentowania, wysłania wiadomości czy organizacji wydarzenia). Art. 6 ust. 1 lit. F RODO (prawnie uzasadniony interes – Kontakt z użytkownikami portali, promocja działalności).

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji usługi lub najdłużej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji tych obowiązków. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu, natomiast w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

5. Przysługujące prawa

Informujemy, że na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo cofnięcia zgody

  Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo do sprostowania danych

  W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia.

 • Prawo dostępu do danych

  Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO.

 • Prawo do usunięcia danych

  Możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane.

 • Prawo do przeniesienia danych

  Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

7. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe, przewoźnicy).

8. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów przetwarzania. Brak podania danych może uniemożliwić lub uniemożliwi realizację powyższych celów.

9. Pliki Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki, dzięki czemu nasza strona internetowa może być przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej.

Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy:

 • session cookies (ciasteczka tzw. własne) – umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej;
 • long life cookies – dotyczą oświadczenia wieku oraz polityki prywatności (okres ich przechowywania to 365 dni).

Jeśli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były przechowywanie pliki cookie możesz skonfigurować tak przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie. Możesz zezwolić na przechowywanie cookies tylko w indywidualnych przypadkach. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. Informacje na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Narzędzia analityczne / reklamowe

Za pomocą narzędzi analitycznych możemy uzyskać informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie internetowej. Narzędzia analityczne pozwalają nam poznać liczbę użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, jak długo trwa taka wizyta oraz które zakładki naszej strony są najczęściej oglądane. W tym celu korzystamy z narzędzia:

 • Google Analytics

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google Analytics, która służy analizie strony internetowej. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

  Dla analizy strony internetowej niezbędne jest wykorzystanie plików cookie. Informacje, które pozyskał Google związane z korzystaniem naszej strony internetowej przesyłane są do serwerów Google w USA. Tam też są one analizowane oraz przechowywane. Następnie otrzymujemy wyniki, które są anonimowe.

  Informujemy, że Twoje dane zebrane podczas użytkowania naszej strony internetowej nie są przekazywane Google wraz z pełnym adresem IP (Twój adres IP zostanie skrócony). Dla ochrony Twoich danych osobowych wykorzystujemy funkcję anonimowości IP.

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy korzystali usługi Google Analytics w stosunku do Twoich danych możesz ją dezaktywować pobierając wtyczkę do przeglądarki. Wtyczkę znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

 • Pixel Facebook

  Na naszej stronie internetowej zamieszczony jest Pixel Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Irlandia. Pixel Facebooka wykorzystujemy w celu przedstawienia naszym klientom (odwiedzającym stronę www) reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. Za pomocą Pixela Facebooka uzyskuje się połączenie z serwerami Facebooka podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Do serwera Facebook przesyłana jest informacja, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Facebook przypisuje tę informację do twojego osobistego profilu. W ustawieniach konta na Facebooku możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

ul. Olkuska 7
02-604 Warszawa

Telefon: +48 (22) 54 28 000
E-mail: rolmex@rolmexsa.pl

Sale konferencyjne

konferencje.olkuska7@rolmexsa.pl